Home » Onderwijs » School voor Spiritualiteit » Diploma-uitreikingen » Diploma-uitreikingen 2009

Diploma-uitreikingen 2009

Op vrijdag 6 november 2009 ontvingen de studenten van de tweede lichting Religieus Leven van de School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut hun certificaat of bewijs van deelname. De studenten van de opleiding Spiritualiteit en Religieus Leven volgden het tweejarige opleidingstraject. De studenten vertelden zelf in korte presentaties wat de opleiding hen geboden heeft en voor hen betekend heeft. Dat waren indrukwekkende verhalen, die ervan getuigden dat de opleiding aan zijn doel van scholing én vorming in het religieus leven beantwoord heeft. De docenten van het practicum Ria van Dinther en Jacques Scholte droegen daar sterk aan bij. Ieder kreeg van een van hen een persoonlijke toespraak en het certificaat of bewijs van deelname.

De volgende studenten ontvingen een certificaat of bewijs van deelname:

Broeder Vincent Huizinga – Corry Martens-Langelaan – Gerard Kroezen – Henriëtte Thomassen van Gogh – José Kessels – Lia Remmerswaal – Margreet Meijer – Mieke van Baal – Miriam Beeke-van der Ven – Nelly van Kreij-van den Hurk – Zuster Josephine de Jong – Zuster Veronica Kruijswijk.

Als je op hun naam kunt klikken, is hun presentatie te lezen.

Diploma-uitreiking 06-11-2009

Klik op afbeelding voor vergroting

Zes diploma’s werden op vrijdag 13 november 2009 uitgereikt aan studenten van de Protestantse opleiding Geestelijke Begeleiding en de opleiding Geestelijke Begeleiding vanuit het Titus Brandsma Instituut aan de Radboud Universiteit. Dit alles vond plaats in Hydepark in Doorn . Het Titus Brandsma Instituut verzorgt al langer een opleiding Geestelijke Begeleiding. De Opleiding Geestelijke Begeleiding vanuit Hydepark volgt een deel van de opleiding aan het Titus Brandsma Instituut.

Op deze dag ontvingen Rita van Herk, Dolf Tielkemeier en Arlette Toornstra, studenten Geestelijke Begeleiding het diploma van de Hydepark opleiding, en Ellie Smeekens, Christiaan Keller en Marja Houben ontvingen het diploma van de School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut.

Zij hielden allen een korte presentatie aan de hand van de volgende vragen.

1. Wat heb ik gedaan/onderzocht in mijn scriptie

2. Wat heb ik ervan geleerd

3. Wat betekent dat voor de praktijk van de GB

Uit hun presentaties bleek duidelijk dat zij in hun opleidingstraject een vorm hadden weten te vinden voor hun nieuwe professionele identiteit van Geestelijk Begeleider. Hun presentaties kun je lezen door hun naam aan te klikken.

Diploma-uitreiking 13-11-2009

Klik op afbeelding voor vergroting

Op vrijdag 20 november 2009 was de uitreiking van het certificaat of bewijs van deelname aan de studenten van de opleiding Spiritualiteit en Pastoraat van de School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma instituut. De studenten van de opleiding Spiritualiteit en Pastoraat volgden het tweejarige opleidingstraject. De studenten vertelden zelf in korte presentaties wat de opleiding hen geboden heeft en voor hen betekend heeft. Dat waren indrukwekkende verhalen, die ervan getuigden dat de opleiding aan zijn doel van scholing én vorming voor het werk in het pastoraat beantwoord heeft.

De volgende personen kregen hun certificaat of bewijs van deelname:

Antoine de Haan – Hanneke van Doorm – Jan Dierckxsens – Jos Wagemakers – Lia Lommers – Marieke Rijpkema – Marjan de Ligny – Til van der Sanden – Wil Simis

Deze studenten hielden een korte presentatie aan de hand van een symbool wat iets uitdrukt van de 2 vragen die zij in hun presentatie uitwerkten.

1. Wat heeft de opleiding me geboden?

2. Wat heeft de opleiding voor mij persoonlijk en mijn werk betekend?

Als je op hun naam kunt klikken, is hun presentatie te lezen.

Jo Nibbelke en Tjalling van Balen spraken elke cursist toe. Uit de presentaties bleek dat de opleiding flink heeft doorgewerkt in het leven van de cursisten. De docenten van het practicum – zelf meesters in het doorwerken – lieten daarmee zien dat zij uitstekende mystagogische begeleiders zijn geweest, waardoor de scholing en vorming doorwerkt in het leven. Zij droegen hun fakkel over aan Ellie Smeekens en Leon Teubner, die nu het practicum begeleiden.

Diploma-uitreiking 20-11-2009

Klik op afbeelding voor vergroting