Home » Onderwijs » Certeau Leesgroep

Certeau Leesgroep

La fable mystique 1, XVIe-XVIIe siècle

TBI-Lectuurseminarie | Leesgroep | Boekbespreking Certeau’s hoofdwerk The Mystic Fable, Volume One | Begeleiding Marc de Kesel | Maandag 11 februari | Maandag 4 maart | Maandag 15 april | Maandag 6 mei | Maandag 27 mei | Maandag 17 juni | 15.30–17.30 uur | Titus Brandsma Instituut, Erasmusplein 1 Nijmegen | Erasmusgebouw kamer 12.06

Het TBI-Lectuurseminarie brengt studenten, scholars en geïnteresseerde samen die zich in een leesgroep over een belangrijk boek buigen en daarover van gedachten wisselen.

Voor heel wat onderzoekers aan het TBI is de Franse denker en mystiekspecialist Michel de Certeau (1925-1986) een referentiepunt van eerste orde. Ook in het TBI-Wetenschapsplan 2017-2021 neemt hij een prominente plaats in.

Het TBI-Lectuurseminarie buigt zich in 2018-2019 over het boek dat voor velen als Certau’s hoofdwerk geldt:  La fable mystique, XVIe-XVIIe siècle (Paris: Gallimard, 1982; Engelse vertaling: The Mystic Fable, Volume One, The sixteenth and Seventeenth Centuries, translated by Michael B. Smith, Chicago: University of Chicago Press, 1992).

De bijeenkomsten vinden in regel om de drie weken plaats, telkens op maandagnamiddag van 15.30 tot 17.30 u, in het Erasmusgebouw op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen, kamer 12.06.

Ervaring leerde inmiddels dat traag en geduldig lezen het meest productief is.

Wie alsnog wil aansluiten bij de leesgroep, kan dat gerust. Neem wel best eerst contact op met Marc.deKesel@titusbrandsmainstituut.nl, al was het maar om te vernemen bij welk hoofdstuk in het boek we beland zijn.

Programma tot juni 2019
maandag 11 februari, 15.30-17.30 uur
maandag 4 maart, 15.30-17.30 uur
maandag 15 april, 15.30-17.30 uur
maandag 6 mei, 15.30-17.30 uur
maandag 27 mei, 15.30-17.30 uur
maandag 17 juni, 15.30-17.30 uur