Home » Onderzoek » Maatschappelijke Spiritualiteit » Christelijke spiritualiteit in het onderwijs » Vormingsproject Stichting Carmelcollege

Vormingsproject Stichting Carmelcollege

Bezielde professionaliteit
Sinds 2014 is er in het kader van bezielde professionaliteit nauwe samenwerking gegroeid met Stichting Carmelcollege, een stichting die bijna 100 jaar geleden vanuit de Karmelorde werd opgericht en op dit moment de tweede grootste organisatie voor middelbaar onderwijs is in Nederland. De afgelopen jaren zijn, vooral door Anne-Marie Bos en Theo van der Zee, gesprekken gevoerd met medewerkers van Stichting Carmelcollege om stap voor stap een beweging op gang te brengen waarin bezielde professionaliteit meer en meer handen en voeten krijgt. Er zijn twee modules ontwikkeld voor medewerkers van de Carmelscholen, die – beide op eigen wijze – vruchtbaar worden gemaakt in de organisatie. Er is deelgenomen aan een congres voor Carmelscholen wereldwijd, waarbij de verbinding van de Stichting met haar Karmelitaanse wortels en identiteit zichtbaar werd gemaakt.

‘Kennis is maar de helft’
In 2018 kreeg de uitspraak van Titus Brandsma, ‘kennis is maar de helft’ binnen de organisatie meer en meer betekenis. Leerlingen werden bijvoorbeeld gevraagd vlogs te maken van waar zij op hun school die ‘andere helft’ tegenkomen. In het kader van ‘kennis is maar de helft’ bezochten ook de leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege samen met Anne-Marie Bos, Rome. Daar vond onder andere een ontmoeting en gesprek plaats met leden van het generaal bestuur van de Karmelorde.

In het kader van bezielde professionaliteit is begonnen met een publicatie over Carmel/Karmel voor (nieuwe) medewerkers van de Stichting Carmel.