Home » Gratis online Studieweek Mystiek ‘In de leerschool van Titus Brandsma’ groot succes

Gratis online Studieweek Mystiek ‘In de leerschool van Titus Brandsma’ groot succes

De Studieweek Mystiek 2020 is afgelopen, maar nog niet voorbij. Velen van u hebben in de week van 6 t/m 10 juli de online colleges gevolgd van Anne-Marie Bos over Titus Brandsma. Ook zullen er nog velen van u in de komende periode rustig de colleges terugkijken. Ook de livestreams zijn terug te kijken. 

Heeft u al deelgenomen en wilt u ons vertellen hoe het u is bevallen, zo’n online Studieweek? Vul dan het evaluatieformulier in. Deelnemers hebben deze ook toegezonden gekregen. Heeft u de mail niet gehad (of zit hij in uw spam- of reclamefilter), dan kunt u de evaluatie hier invullen. Het kost niet meer dan vijf minuten.
> Evaluatieformulier Studieweek Mystiek 2020 ‘In de leerschool van Titus Brandsma’

Tussen maandag 6 juli en vrijdag 10 juli organiseerde het Titus Brandsma Instituut de eerste onlie Studieweek Mystiek. Iedere dag kwamen twee colleges online beschikbaar. Hieronder vindt u de links naar de colleges op Youtube. Bij ieder college hoort ook een reader, die u ook hier aantreft.

U kunt nog tot eind september de colleges in uw eigen tijd bekijken. Heel veel plezier daarmee! 

  Eerste college
Tweede college
Reader Livestream
Maandag 6 juli
College 1 College 2 Reader 1 en 2
Dinsdag 7 juli
College 3 College 4 Reader 3 en 4 Livestream 1 (terugkijken)
Woensdag 8 juli
College 5 College 6 Reader 5 en  6 Livestream 2 (terugkijken)
Donderdag 9 juli
College 7 College 8 Reader 7 en 8 Livestream 3 (terugkijken)
Vrijdag 10 juli
College 9 College 10 Reader 9 en 10  —

‘In de leerschool van Titus Brandsma’
‘In de leerschool van Titus Brandsma’ is een bewerkte versie van de Studieweek uit 2018. We hebben de video-opnames opgedeeld in overzichtelijke en toegankelijke colleges van  2 x 35 à 45 minuten per dag. In totaal gaat het dus om tien video-colleges. De colleges kunt u op deze manier in uw eigen tijd en in uw eigen tempo volgen. Anne-Marie Bos verzorgt ook drie korte interactieve colleges waarin ingediende vragen behandeld worden.

Mystiek is een bijzondere vereniging van God met de mens, waarbij de mens zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook zijnerzijds met God verenigt

aldus Titus Brandsma in 1937. Mystiek komt dus van twee kanten.

Hoe mystiek verbonden is met het gewone leven
Titus Brandsma had als karmeliet en professor een persoonlijk doorleefde en wetenschappelijk doordachte kennis van de mystieke traditie en hij verspreidde deze kennis op allerlei manieren. Hij was een bevlogen docent die mensen met vaste hand binnenvoerde in de godsrelatie. In zijn geschriften – artikelen, lezingen, colleges, retraites, gedichten – getuigt hij ervan hoe mystiek verbonden is met het gewone leven, en omgekeerd, maatschappij-betrokkenheid met mystiek. Keer op keer laat Brandsma zien hoe we in alle uiterlijkheid het innerlijk leven kunnen ontwaren, en hoe dit innerlijk leven op zijn beurt onderscheidend is voor hoe wij zijn.

Belangrijke bijdrage aan de maatschappij
Titus Brandsma ziet de gedegen studie van mystiek daarom als een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Gedreven door wat hij ziet gebeuren in de wereld om hem heen, presenteert hij de mystiek van Jan van het Kruis, Teresa van Avila, Liduina van Schiedam en vele anderen. Titus Brandsma legt daarbij eigen accenten.

MEER INFORMATIE
2x per dag video-college
van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli 2020.

De video’s (een link naar de Youtube-filmpjes) en de reader met de teksten worden vanaf maandagochtend 6 juli op deze website geplaatst en blijven nog in ieder geval tot eind juli beschikbaar.

Van dinsdag 7 juli t/m donderdag 9 juli is er om 15.30 uur een kort interactief college (via een Youtube-livestream) waarin vragen worden beantwoord. U kunt uw vragen ook vooraf doormailen naar a.bos@titusbrandsmainstituut.nl. Wij zullen deze vragenuurtjes opnemen, zodat u deze ook terug kunt kijken op onze website.

Plaats:
www.titusbrandsmainstituut.nl//nl/onlinestudieweek

Lesmateriaal:
De behandelde teksten zijn in de video-colleges opgenomen en rechtstreeks op het scherm mee te lezen. U kunt deze teksten in de reader ook apart downloaden.

Prijs:
Gratis

Ondersteuning:
Tijdens de Studieweek is ondersteuner Henk Rutten (henk.rutten@titusbrandsmainstituut.nl) bereikbaar voor technische vragen.