Home » Open dag PThU opleiding Geestelijke begeleiding 6 februari 2020

Open dag PThU opleiding Geestelijke begeleiding 6 februari 2020

Hoe komen mensen in onze tijd tot zichzelf en tot de ander, tot de Ander? Geestelijke begeleiding is een oude begeleidingsvorm die mensen gidst op de weg van hun diepste godsverlangen. Juist in de context van een snel veranderende wereld en een toenemend aantal zinzoekers binnen en buiten de kerk blijkt deze begeleidingsvorm van belang.

Open dag 2-jarige opleiding Geestelijke begeleiding PThu en TBI
6 februari 2020 is er een open dag voor de PThU-opleiding voor Geestelijke begeleiding. De opleiding, die samen met het Titus Brandsma Instituut wordt georganiseerd, start in september 2020.

Deelnemers aan de opleiding (predikanten, priesters/pastores, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers) volgen colleges rond spiritualiteit en de mystieke traditie aan het Titus Brandsma Instituut en nemen in een aantal tweedaagsen deel aan een practicum op Het Brandpunt in Doorn. De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Cursusaanbod TBI
Op onze website vindt u het huidige cursusaanbod en het cursusaanbod van het Titus Brandsma Instituut 2020 – 2021.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 6 februari 2020 is er op de PThU te Amsterdam een open middag van de opleiding Geestelijke begeleiding. U ontvangt informatie over de opleiding en kunt iets proeven van de colleges en het practicum.

Locatie
Protestantse Theologische Universiteit
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam

Anne-Marie Bos

Programma informatiebijeenkomst

 • 13.00 uur: Inloop met koffie/thee
 • 13.15 uur: Opening
 • 13.30 uur:
  • Proefcollege van dr. Anne-Marie Bos, docent en onderwijsco√∂rdinator van het Titus Brandsma Instituut
  • Gelegenheid voor reacties  
 • 14.30 uur: Koffie/thee
 • 14.45 uur:
  • Toelichting op de inhoud en praktijk van de opleiding door de practicumdocenten drs. Arie Molendijk en drs. Tytsje Hibma
  • Gelegenheid voor gesprek en vragen
 • 16.00 uur: Afsluiting en borrel

U kunt zich voor de informatiebijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar cbs@pthu.nl