Home » Opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/2018

Opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/2018

Deskundige geestelijk begeleiders zijn in staat om mensen te helpen op hun geestelijke weg. Zij kunnen mensen ondersteunen bij het bewust worden van het eigen diepste wezen en van Gods onzichtbare werking in het leven. Als mensen worstelen met vragen over de zin van het leven, over bidden, de relatie tot God, als zij relaties met anderen willen vormgeven vanuit hun religieuze bewogenheid, of dorre tijden in hun geloofsleven ervaren, kan een geestelijk begeleider – vanuit kennis over en ervaring met het spirituele proces – specifieke en gerichte ondersteuning geven. Een geestelijk begeleider helpt vooral om contact te maken met de eigen ziel. De ziel is ontvankelijk en kwetsbaar, onmiskenbaar eigen en tot op zekere hoogte een vreemde. In het contact zoeken met de ziel komt de mens zichzelf tegen met alle positieve en negatieve kanten. Innerlijke weerstanden en hindernissen kunnen het contact met de eigen ziel in de weg zitten. Dat kan bijvoorbeeld ik-gerichtheid, hebzucht of eerzucht zijn, maar ook een negatief zelfbeeld, het gevoel niet die mens te zijn die je zou willen of moeten zijn. Zulke hindernissen moeten we bekijken en bewerken, willen we ruimte maken voor de werking van God. Geestelijk begeleiders zijn in staat mensen te helpen in deze processen.

In de opleiding Geestelijke Begeleiding verwerft u kennis en ontwikkelt u vaardigheden en attitudes om anderen te begeleiden bij de verkenning en verwerking van wat in de ziel aanwezig is, waarbij de relatie van de mens tot zichzelf, tot de ander, tot God, voortdurend meespeelt.

In de opleiding leert u:

1.  Geestelijke begeleiding en spirituele groeiprocessen in een theoretisch kader plaatsen;
2.   met behulp van de rijke traditie van spiritualiteit en mystiek in een begeleidingssituatie, luisterend en interveniërend, bij de ander het bewustzijn van de relatie met God verhelderen en ontwikkelen;
3.  momenten van kritische reflectie integreren in de praktijk van begeleiding;
4.    in het verhaal van de ander de relatie onderkennen tussen de mens en God;
5.    kijken naar de eigen houding, mogelijkheden en beperkingen en hoe daar in het begeleiden adequaat mee om te gaan.

Het perspectief gedurende de hele opleiding is steeds het mystagogisch leren kijken en denken. Mystagogie richt zich op de processen van bewustwording van Gods werking in het leven van iedere dag.