Home » Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 2015-2017

Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 2015-2017

In de moderne samenleving ligt spiritualiteit niet voor het oprapen. Toch speelt zij vaak een belangrijke rol in de maatschappij. Veel activiteiten worden bijvoorbeeld gedragen door grondbeginselen, visies en doelstellingen die uitdrukking zijn van waarden en normen die een bepaald mensbeeld en maatschappijbeeld met zich meedragen. Maar wellicht is spiritualiteit nog duidelijker te herkennen in het feit dat er mensen bij betrokken zijn die hun eigen staan in het leven meebrengen. Op school geeft een leraar bijvoorbeeld vorm aan de waarden en normen van de school, maar vooral ook aan de eigen bewogenheid, betrokkenheid en motivatie. Datzelfde doet een verzorgende in een zorginstelling en een journalist bij de krant. Hun persoonlijke motivatie en bezieling staan niet los van hun professionaliteit. Ze zijn er de basis van.

 

Hoewel in de moderne samenleving de persoonlijke bezieling en het innerlijk leven in toenemende mate vorm krijgen op een manier die nauwelijks gearticuleerd is, is ze voor de geoefende hoorder en kijker niet te missen. Het roept vragen op als: Waar haalt iemand de motivatie voor het werk eigenlijk vandaan? Hoe wordt zijn of haar bewogenheid gevoed, waar wordt deze op de proef gesteld? Hoe is dit binnen de organisatie zelf te delen? Hoe kan de ruimte die dit krijgt binnen de concrete organisatie worden vergroot? Allemaal vragen die van doen hebben met maatschappelijke spiritualiteit: het innerlijk leven dat gestalte krijgt in het handelen en samenleven.

 

De opleiding

In de opleiding Maatschappelijke spiritualiteit verkennen we maatschappelijke praktijken (zoals zorg, welzijn, onderwijs, arbeid, openbaar bestuur, kunst en cultuur) vanuit het gezichtspunt van spiritualiteit. In de opleiding verwerft u kennis en ontwikkelt u vaardigheden en attitudes om spiritualiteit in concrete maatschappelijke praktijken (vooral ook in uw eigen praktijk) te verstaan en in gesprek te brengen.

Als student verwerft u in de opleiding kennis en inzicht en ontwikkelt u vaardigheden en attitudes waarmee u zicht krijgt op de spirituele dimensies van concrete maatschappelijke praktijken (vooral van uw eigen praktijk). U leert daarbij vanuit nieuwe perspectieven te kijken naar concrete situaties. Tevens leert u reflecteren op uw eigen staan binnen uw praktijk. Ten slotte worden vaardigheden ingeoefend om gesprekken over spiritualiteit in de eigen praktijk te begeleiden