Home » Oud-medewerker gedecoreerd tijdens Lintjesregen 2020

Oud-medewerker gedecoreerd tijdens Lintjesregen 2020

Oud-medewerker Ineke Wackers kreeg op vrijdag 24 april tijdens de Lintjesregen 2020 een telefoontje van burgemeester Bruls die haar vertelde dat het zijne majesteit Willem Alexander heeft behaagd haar koninklijk te onderscheiden. Vanaf nu is Ineke lid in de orde van Oranje Nassau.

Ineke heeft deze onderscheiding gekregen vanwege haar vele vrijwilligerswerk gedurende de afgelopen 30 jaar. Zo heeft ze zich enorm ingezet voor de Eliagemeenschap. Al vele jaren lang maakt ze elke week het liturgieblad, regelt ze de preekbeurten, en is zelf ook regelmatig voorganger in de vieringen, ze verzorgt de preekbundel, heet nieuwe mensen welkom in de gemeenschap, is attent voor het lief en leed van een ieder, en verzorgt de ledenadministratie. In de Karmelorde, waar ze aan geassocieerd is, zorgt ze heel regelmatig voor de vertaling van internationale teksten naar het Nederlands. Voor het Titus Brandsma Instituut is ze jarenlang redactiesecretaris geweest van het internationale tijdschrift van het instituut Studies in Spirituality.

Op de feestelijke dag heeft een delegatie van de Eliagemeenschap (netjes op afstand) haar van harte gefeliciteerd. Anne-Marie Bos heeft daar een kleine videoimpressie van gemaakt.

Op de website van de gemeente Nijmegen kunt u in het nieuwsbericht Lintjesregen in Nijmegen de officiële kennisgeving nalezen.