Home » Publicaties » Tijdschriften » Studies in Spirituality 2018

Studies in Spirituality 2018

Het tijdschrift Studies in Spirituality is een internationaal wetenschappelijk forum voor de studie van spiritualiteit. Doel van Studies in Spirituality is het publiceren van wetenschappelijke en specialistische artikelen over spiritualiteit en mystiek. Hiermee het onderzoek naar spiritualiteit stimulerend. Studies in Spirituality kan gezien worden als de weerslag van de actuele wetenschappelijke discussie over spiritualiteit.

Spiritualiteit is een wetenschap met een eigen object van onderzoek en een eigen methodologie. Het spectrum van dit onderzoek is zeer breed: theoretische vragen naar spiritualiteit en mystiek, fundamentele aspecten en fenomenen van spirituele omvorming en belangrijke personen en periodes in de verschillende spirituele tradities.Het vakgebied spiritualiteit staat echter niet op zichzelf, maar beweegt zich in een voortdurend gesprek met andere wetenschappen die bij kunnen dragen in het ophelderen van spirituele vragen en problemen.

Studies in Spirituality (ISSN 0926-6453) wordt door het Titus Brandsma Instituut uitgegeven. De bundel is ongeveer 300 pagina’s dik en verschijnt eens per jaar bij Peeters Publisher’s. Het tijdschrift is ook digitaal verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Studies in Spiritualitity of een kijkje nemen op de website van de uitgever.

Studies in Spirituality bestellen
U kunt het tijdschrift bestellen bij uitgeverij Peeters.

Inhoudsopgave 28/2018
Studies in Spirituality 28 bevat de volgende artikelen. Er is een overzicht in het Engels met samenvattingen van alle artikelen.

Transforming Spirituality – Proceedings of the International Conference held at Soeterbeeck (the Netherlands) 6 and 7 May 2016

 • Kees Waaijman, Introduction
 • Rossano Zas Friz de Col, The Future of the Study of Spirituality
 • Ben Schomakers, Transforming Mystical Theology – Reconstructing an Early Spiritual Trialogue: Plotinus, Proclus and Dionysius
 • Janet K. Ruffing, The Praxis of Spirituality – Experiencing God and Responding to that Relationship
 • Marc De Kesel, Spirituality & The Social – Some Reflections of the Basics

***

 • David B. Perrin, Mimesis – The Substructure of Hermeneutical Methodology in Christian Spirituality
 • Wilhelm Dupré, Primo es homo, secundo Christianus, deinde vocatus ad hoc vel illud – Some Remarks on the Imago Dei as Key tot he Unfolding of Being Human and Cultural
 • Albrecht Classen, Mystical Literature fort he Modern Reader – Responses to a Dilemma and Pragmatic Suggestions fort he Teaching of Mysticism Today. With a Focus on Mechthild of Magdeburg
 • Louisa van der Pol, Buzzing Up Towards the Choirs – The Theme of Gotes Geswîgen in C.O. Jellema’s Poem ‘De Tombe van Meister Eckhart’
 • Dale M. Schlitt, Abbot Suger – A Trinitarian Space
 • Chad Thralls, Urban Parks as Sacred Places – Pilgrimage, Loliturde, and Access to Nature
 • Kieran Hayes, Merton and the Red Thread
 • Reginald Alva, Embodiment & Spirituality – The Role of the Catholic Charismatic Renewal Movement in Promoting Spirituality through Embodiment
 • Hannah Wortzman, The Daughters of Men and the Sons of God – Breaking the Boundaries between the Spiritual and the Divine
 • Cullan Joyce, Cosmology, Worldview, and Attitude – A Discussion of Maximus the Confessor in Light of Mindfulness Meditation
 • Casthelia Kartika, Origen on the Return of the Fallen Soul to God through the Interplay of Prayer and Scripture
 • Frits Mertens & Beatrice van der Heijden, Spirituality at Work – Results from a Questionnaire among 765 Blue en White Collar Workers
 • Book notices
 • On the authors

Redactie
Titus Brandsma Instituut Nijmegen
Prof. dr. I.M.K. Bocken
Prof. dr. M.A.B.M. de Kesel
Prof. dr. C.J. Waaijman

Adviesraad
Prof. Dr. A. Cacciotti, Pontifical University Antonianum Rome
Prof. Dr. M. Canévet, University of Strasbourg (Em.)
Prof. Dr. J. Dan, Hebrew University of Jerusalem (Em.)
Prof. Dr. E. Dreyer, Fairfield University
Prof. Dr. K. Egan, Saint Mary’s College Notre Dame (Em.)
Prof. Dr. R. Elior, Hebrew University of Jerusalem
Prof. Dr. A. Geels, Lund University
Prof. Dr. J. Hogg, Salzburg University (Em.)
Prof. Dr. C. Kourie, University of South Africa Johannesburg (Em.)
Prof. Dr. B. McGinn, University of Chicago (Em.)
Prof. Dr. S. Schneiders, Jesuit School of Theology Berkeley
Prof. Dr. P. Sheldrake, Cambridge Theological Federation

Redactiesecretariaat
Studies in Spirituality
T.a.v. Wendy Litjens
Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT  Nijmegen
Nederland
e-mail: SIS@titusbrandsmainstituut.nl

Richtlijnen voor auteurs
Stuur a.u.b. een elektronische versie van uw artikel naar het redactiesecretariaat:
Mw. Drs. W.M. Litjens
Titus Brandsma Instituut
SiS@titusbrandsmainstituut.nl

De deadline voor het inzenden van artikelen voor het komende nummer (28/2018) is inmiddels verstreken. De deadline voor het daaropvolgende nummer (29/2019) is 1 februari 2019.

Lees a.u.b. eerst de Editorial Guidelines voordat u uw artikel stuurt.