Home » Studiemiddag Mystiek en Liturgie in de Late Middeleeuwen (29 oktober 2019)

Studiemiddag Mystiek en Liturgie in de Late Middeleeuwen (29 oktober 2019)

Dinsdag 29 oktober organiseert Ineke Cornet (TBI) samen met Kees Schepers van het Ruusbroecgenootschap een studiemiddag over mystiek en liturgie in de Late Middeleeuwen. Traditioneel zijn liturgie en mystiek vaak gescheiden van elkaar onderzocht. Momenteel is er veel meer aandacht hoe deze twee met elkaar verweven zijn.

Deze studiemiddag onderzoekt de band tussen liturgie en mystiek in laat-middeleeuwse teksten vanuit verschillende perspectieven en diverse teksten. Uitgangspunt zijn de zestiende-eeuwse Arnhemse mystieke preken, waarover Ineke het boek The Arnhem Mystical Sermons: Preaching Liturgical Mysticism in the Context of Catholic Reform schreef. Dit boek wordt tijdens de studiemiddag gepresenteerd.

De Arnhemse mystieke preken zijn nauw verwant aan de Evangelische Peerle en de Tempel onser sielen. Ook andere veelbelovende – tot nu toe onuitgegeven – manuscripten worden besproken, waaronder een recent ontdekt manuscript over de liturgie voor novicen uit St. Agnes in Arnhem en teksten over devote oefeningen tijdens de mis uit de zestiende-eeuwse collectie van de zusters van Soeterbeeck.

De studiemiddag sluit af met een beschouwing over liturgie en mystiek in enkele oudere contemplatieve teksten.

Aan de studiemiddag zijn geen kosten verbonden.

 Erasmusgebouw
15e verdieping
15.39 en 15.41
Programma Studiemiddag

 

14.00 – 14.15 Inigo Bocken (wetenschappelijk directeur TBI)
Openingswoord
 14.15 – 14.50 Ineke Cornet (wetenschappelijk medewerker TBI)
Lezing: Liturgie en mystiek in de Arnhemse mystieke preken
Tijdens deze lezing wordt het eerste boek over de Arnhemse mystieke preken gepresenteerd. Deze prekencollectie stamt uit het Arnhemse St. Agnesklooster, een klooster dat zijn oorsprong vindt in de Moderne Devotie. In de zestiende-eeuwse Arnhemse mystieke preken blijkt de mystieke vereniging met God nauw verbonden te zijn met de viering van de liturgie. Deze lezing gaat in op de manier waarop liturgie en mystiek met elkaar samenhangen. Daarnaast worden ook parallellen met andere verwante teksten besproken, zoals de Evangelische Peerle en de Tempel onser sielen, maar ook Tauler, Ruusbroec en de Moderne Devotie.
 14.50 – 15.00 Ineke Cornet
Boekpresentatie: The Arnhem Mystical Sermons: Preaching Liturgical Mysticism in the Context of Catholic Reform. Brill’s Series in Church History 77 (2018).
 15.00 – 15.30 Kees Schepers (Ruusbroecgenootschap Universiteit Antwerpen )
Lezing: Liturgie en Mystiek voor Novicen
Een volstrekt onbekend handschrift uit het Sint-Agnesklooster in Arnhem werd eind 2018 aangeboden op een veiling in de Verenigde Staten. De nieuwe eigenaar stelde foto’s van het gehele handschrift ter beschikking voor onderzoek. Al snel bleek dat het zestiende-eeuwse handschrift uitsluitend unieke teksten bevat. Enerzijds hebben de zeer talrijke teksten bijna allemaal een nader te bepalen band met de liturgie, anderzijds zijn er aantoonbare banden met de reeds bekende mystieke teksten uit de Arnhemse mystieke cultuur: Evangelische peerle, Vanden tempel onser sielen, en ook de Arnhemse mystieke preken. De teksten zijn expliciet bedoeld voor novicen in het monastieke en mystieke leven, en ze vormen voor de lezeressen een opstapje naar een mystiek verstaan van de liturgie. In mijn presentatie zal ik de samenhang tussen novicen, liturgie en mystieke cultuur belichten.
 15.30 – 16.00
Koffieruimte 15e verdieping
Pauze met koffie en thee 
 16.00 – 16.30 Ad Poirters (wetenschappelijk medewerker TBI)
Lezing: Troost en liefde in de koorbanken van Soeterbeeck
Uit het scriptorium van het regularissenklooster Soeterbeeck te Nuenen is een zestiende-eeuws handschrift overgeleverd met daarin onder andere devote oefeningen voor tijdens de mis. Deze tekst en het boek waarin hij zich bevindt, bieden aanknopingspunten voor overwegingen rond de vragen waar, wanneer en hoe ze gebruikt werden.
 16.30 – 17.00 Rob Faesen SJ (KU Leuven)
Lezing: Liturgie en mystiek: enkele beschouwingen vanuit de oudere contemplatieve literatuur
Abstract volgt
17.00 – 18.00  Afsluiting en receptie

Locatie
De studiemiddag vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, op de vijftiende etage van het Erasmusgebouw 15.39 en 15.41.

Adres
Erasmusgebouw
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Ineke Cornet.

Samenwerking met Ruusbroecgenootschap
De studiemiddag wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en het Ruusbroecgenootschap Universiteit Antwerpen.


Aanmelden

De studiemiddag is gratis, maar aanmelden wordt wel op prijs gesteld.

ManVrouw

Wilt u ook in de toekomst op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en activiteiten, geef dan toestemming door 'ja' aan te vinken. Bij 'nee' houden we u alleen over deze activiteit op de hoogte.

janee (verplicht)