Home » Studies in Spirituality

Studies in Spirituality

Het tijdschrift Studies in Spirituality is een internationaal wetenschappelijk forum voor de studie van spiritualiteit. Doel van Studies in Spirituality is het publiceren van wetenschappelijke en specialistische artikelen over spiritualiteit en mystiek. Hiermee het onderzoek naar spiritualiteit stimulerend. Studies in Spirituality kan gezien worden als de weerslag van de actuele wetenschappelijke discussie over spiritualiteit.
> Inhoudsopgave 30/2020

Spiritualiteit is een wetenschap met een eigen object van onderzoek en een eigen methodologie. Het spectrum van dit onderzoek is zeer breed: theoretische vragen naar spiritualiteit en mystiek, fundamentele aspecten en fenomenen van spirituele omvorming en belangrijke personen en periodes in de verschillende spirituele tradities.Het vakgebied spiritualiteit staat echter niet op zichzelf, maar beweegt zich in een voortdurend gesprek met andere wetenschappen die bij kunnen dragen in het ophelderen van spirituele vragen en problemen.

Studies in Spirituality (ISSN 0926-6453) wordt door het Titus Brandsma Instituut uitgegeven. De bundel is ongeveer 300 pagina’s dik en verschijnt eens per jaar bij Peeters Publisher’s. Het tijdschrift is ook digitaal verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Studies in Spiritualitity of een kijkje nemen op de website van de uitgever.

Studies in Spirituality bestellen
U kunt het tijdschrift bestellen bij uitgeverij Peeters.


Studies in Spirituality 30 bevat de volgende artikelen. Er is een overzicht in het Engels met samenvattingen van alle artikelen.

 • Inigo Bocken, Editorial
 • Macario Ofilada Mina, Approach to the Absolute – Metaphysical Growth and Progress in Spiritual and Mystical Texts
 • David Coghlan, Developing a Spirituality of Scholarship – A First-Person Methodological Approach
 • Inigo Bocken, God in Human Action – Mysticism, Philosophy and Theology in Maurice Blondel
 • Joshua Furnal, The Kierkegaardian Shape of Romano Guardini’s Resilient Spirituality
 • Margaret Campbell, A Journey into the Mystery of Salvation – The Influence of Saint Bonaventure’s Itinerarium on Catherine LaCugna’s Integrative Vision of Christian Life
 • Albrecht Classen, The Power of Spirituality in the Middle Ages and the Early Modern Age – From the Medieval Mystic Hildegard of Bingen to Jacob Böhme and Johann Scheffler (Angelus Silesius): Messages from the Past for Our Future?
 • Sander Vloebergs, Banned from Heaven and Earth – A Creative Theological Analysis of Interspace based on the Themes of Purgatory and Exile in the Mulieres Religiosae
 • Marc De Kesel, Eckhart, Fénelon & the Question of the Subject – On Self and Selflessness in Early Modern Mysticism
 • Thomas Quartier, Prayer as Form-of-Life – Monastic Practices of Spirituality by Thomas Merton
 • Shé Mackenzie Hawke, Seeking Matrology – A Reconsideration of the Under-/Misrepresentation of Early Church Women
 • Lenart Škof, Being in the Heart of the Matter – Reflections on the Cosmic Christ for a New Theology of Nature
 • Book Notices
 • On the Authors

Redactie
Titus Brandsma Instituut Nijmegen
Dr. I.M.K. Bocken
Dr. M.A.B.M. de Kesel
Prof. Dr. T. Quartier

Adviesraad
Prof. Dr. A. Cacciotti, Pontifical University Antonianum Rome
Prof. Dr. M. Canévet, University of Strasbourg (Em.)
Prof. Dr. J. Dan, Hebrew University of Jerusalem (Em.)
Prof. Dr. E. Dreyer, Fairfield University
Prof. Dr. K. Egan, Saint Mary’s College Notre Dame (Em.)
Prof. Dr. R. Elior, Hebrew University of Jerusalem
Prof. Dr. A. Geels, Lund University
Prof. Dr. C. Kourie, University of South Africa Johannesburg (Em.)
Prof. Dr. B. McGinn, University of Chicago (Em.)
Prof. Dr. S. Schneiders, Jesuit School of Theology Berkeley
Prof. Dr. P. Sheldrake, Cambridge Theological Federation

Redactiesecretariaat
Studies in Spirituality
T.a.v. Wendy Litjens
Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT  Nijmegen
Nederland
e-mail: SIS@titusbrandsmainstituut.nl

Richtlijnen voor auteurs
Stuur a.u.b. een elektronische versie van uw artikel naar het redactiesecretariaat:
Mw. Drs. W.M. Litjens
Titus Brandsma Instituut
SiS@titusbrandsmainstituut.nl

De deadline voor het inzenden van artikelen voor het komende nummer (31/2021) is 1 februari, 2021.

Lees a.u.b. eerst de Editorial Guidelines voordat u uw artikel stuurt.