Home » Studieweek Mystiek 2021: Natuurmystiek van Thomas Merton

Studieweek Mystiek 2021: Natuurmystiek van Thomas Merton

Dit jaar staat de natuurmystiek van Thomas Merton centraal. Kick Bras, emeritus predikant en geassocieerd onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut, verzorgt de Studieweek dit jaar van 5 tot en met 8 juli 2021.

Natuurmystiek van Thomas Merton
Thomas Merton, misschien wel de beroemdste monnik van de twintigste eeuw, schrijft op 5 juni 1960 in zijn dagboek:

Om half drie ’s morgens – Het eerste getjirp van de vogels die wakker worden – het point vierge (het maagdelijke moment) van de dageraad, een moment van ontzag en onuitsprekelijke onschuld, als de Vader in stilte hun ogen opent en zij tot hem spreken, zich afvragend of het tijd is om te “zijn”? En hij zegt hun “Ja”…  Mijn haren rijzen ten berge en de ogen van mijn ziel zijn wijd open, ik ben aanwezig, zonder het te beseffen, in dit onuitsprekelijke paradijs, en ik neem dit geheim waar, dit wijd open geheim dat er voor iedereen is, gratis, en niemand schenkt er aandacht aan.

De natuurmystiek van Thomas Merton
De Studieweek 2021, van maandag 5 tot en met donderdag 8 juli 2021, zal geheel in het teken staan van de natuurmystiek van Thomas Merton. Kick Bras verzorgt deze vier-daagse studieweek en samen met hem bestudeert u de lyrische natuurobservaties uit de dagboeken van Thomas Merton. U ontdekt de spirituele, ja, mystieke wijze, waarop hij de natuur beleeft. U zult ook merken dat leven in de natuur, zich verbonden voelen met bomen en planten, vogels en herten, een onlosmakelijk onderdeel zijn van Mertons spirituele zoektocht en groei.

Groene spiritualiteit
Onder leiding van Kick Bras ontdekt u ook Mertons verbondenheid met grote voorgangers onder natuurvorsers en milieuactivisten. Daarom heeft zijn mystieke beleving ook een scherpe maatschappijkritiek tot gevolg en krijgt hij steeds meer oog voor de vernietigende werking van de menselijke exploitatie van de natuur. Zo zijn bij hem mystieke natuurbeleving en protest tegen natuurvernietiging verenigd en leidt zijn monastieke visie op de natuur uiteindelijk tot een ecologische ethiek.

Een onuitsprekelijk paradijs
Een onuitsprekelijk paradijs, ‘this unspeakable Paradise’, zo noemt Thomas Merton de plek in het bos, waar zijn kluis staat en waar hij het getjirp van de wakker wordende vogels hoort. Even verderop noemt hij het  ‘o paradijs van eenvoud, zelfbewustzijn – en zelfvergetelheid, vrijheid, vrede.’

Wel vaker noemt hij de bosrijke omgeving van het klooster een paradijs. Hij voelt zich er als Adam, in harmonie met de dieren, in verbondenheid met God. Maar dit paradijs wordt wel ernstig bedreigd. Door menselijke overmoed die de techniek gebruikt om het paradijs te exploiteren en aan zich te onderwerpen. Merton gaat zich steeds sterker hiertegen uitspreken en steeds meer nadruk leggen op de verbondenheid van mensen met Gods schepping. Zijn natuurmystiek mondt uit in ecologische ethiek.

Opbouw van de Studieweek
Dag 1 (maandag 5 juli): Mertons visie en beleving natuur
We beginnen met aan de hand van Louteringsberg en zijn dagboeken te zien hoe de visie op en beleving van de natuur zich ontwikkeld heeft in het leven van Merton.

Dag 2 (dinsdag 6 juli): Bronnen Merton
Op de tweede dag onderzoeken we de theologische, monastieke en ecologische bronnen waaruit Merton rijkelijk geput heeft.

Dag 3 (woensdag 7 juli): Contemplatie
Op de derde dag komt aan de orde welke betekenissen de natuur heeft voor Mertons contemplatieve levensvisie.

Dag 4 (donderdag 8 juli): Ecologisch bewustzijn
En op de vierde dag gaan we nader in op de inzet die Merton getoond heeft voor een ecologisch bewustzijn met het oog op een houdbare schepping.

U ontvangt een syllabus met vele van Mertons teksten over de natuur, vertaald in het Nederlands.


Kick Bras
is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is als geassocieerd onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut. Hij heeft veel gepubliceerd over spiritualiteit. Zijn laatste boek was Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst. Hij zegt zelf: ‘Ik ben al vele jaren met Thomas Merton bezig. Maar nog nooit heb ik zoveel van zijn teksten genoten als nu ik mij concentreerde op zijn groene spiritualiteit en zijn natuurmystiek. En dat vooral hoop ik deze week over te brengen.’ 

 

Meer weten over Thomas Merton?
Bezoek de website van de Vrienden van Thomas Merton. De levensloop van Thomas Merton en de filmpjes verzameld op de videopagina, zijn zeer informatief.

> Algemene voorwaarden Studieweek Mystiek

Inschrijven
Te zijner tijd vindt u hier het inschrijfformulier voor de Studieweek Mystiek 2021.