Home » Titus Brandsma en de kruisweg van Dokkum

Titus Brandsma en de kruisweg van Dokkum

Titus Brandsma zette zich een leven lang actief in voor zowel de Friese als de katholieke emancipatie. De twee kwamen samen in de oprichting van de Bonifatiuskapel in Dokkum. In het park bij de kapel is op initiatief van Titus een kruisweg geplaatst, waarin het lijden van Jezus in veertien afbeeldingen wordt weergegeven. In Duitse gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef hij er zelf overdenkingen bij.
> Lees het artikel over de kruisweg in het Friesch Dagblad van 30 maart j.l.

In de Universiteitsbibliotheek is nog tot en met Pasen de expositie ‘Kruisweg in de kunst en media’ te zien

Afgelopen najaar droeg kunstenaar, publicist en voormalig huisarts Ignace Schretlen een bijzondere collectie over aan de Radboud Universiteit. Zijn schenking omvat boeken, films, postzegels, stripboeken, manga’s, muziekopnames en kunstwerken (zowel van eigen hand, als van anderen) rondom het thema ‘kruisweg’, die hij in de loop van zijn carrière verzameld heeft.
> Lees meer over de expositie ‘Kruisweg in de kunst en media