Home » Titus Brandsma’s teksten over Geert Grote vertaald

Titus Brandsma’s teksten over Geert Grote vertaald

Titus Brandsma schreef in oktober – november 1938 een zestal artikelen over Geert Grote in de Gelderlander. De eerste drie zijn nu vertaald in het Engels. Read the translation.

Originele tekst
Zijn [Geert Grote] naam heeft nog steeds de beteekenis van een program. Hij heeft een beweging in gang gebracht, die den naam van Nederland, vooral op geestelijk gebied, alle eeuwen door een goeden klank gegeven heeft, een beweging, die men karakteristiek acht voor Nederland en de Nederlandsche godsvrucht een eigen plaats in de geschiedenis van het geestelijk leven heeft geschonken. Hij is een vernieuwer geweest, maar het nieuwe, dat hij heeft gebracht, is niet even snel weer heengegaan, als het kwam, het is blijvend geworden en het oefent nog steeds zijn aantrekkingskracht uit.

Hij is de vader der ‘Moderne Devotie’, een nieuwe richting in de beleving van het Katholiek Geloof, waarbij op het menschelijke in Christus en zoo ook in den Christelijken godsdienst bijzonder den nadruk werd gelegd, de aanpassing van godsvrucht, gebed en deugd aan de menschelijke natuur als een zeer voorname voorwaarde voor den bloei er van naar voren werd gebracht. Lees verder.