Home » Vanaf 1 augustus: rookvrije Radboudcampus Nijmegen

Vanaf 1 augustus: rookvrije Radboudcampus Nijmegen

In 2018 al spraken de Radboud Universiteit en het Radboudumc de gezamenlijk ambitie uit om te komen tot een rookvrije campus. Beide organisaties willen een gezonde (werk)omgeving voor personeel, studenten, patiënten en bezoekers. Daarnaast heeft de overheid als uitvloeisel van het nationaal preventieakkoord een wettelijke maatregel aangekondigd die het roken op onderwijsterreinen per 1 augustus 2020 verbiedt. 

Het Titus Brandsma Instituut is gevestigd op de Radboudcampus. Wij staan volledig achter het voornemen van de universiteit en het ziekenhuis om tot een rookvrije campus te komen. 

Rookverbod
Het rookverbod geldt 24 uur per dag en 7 dagen per week. De universiteit is verplicht het rookverbod actief te handhaven en de regeling staat niet toe dat het roken op het onderwijsterrein op enigerlei wijze wordt gefaciliteerd. Dit betekent onder andere dat bestaande rookabri’s worden verwijderd.

Op de bijgevoegde plattegrond kunt u zien dat het rookverbod voor de hele campus geldt, inclusief de fiets- en wandelpaden. Alleen de openbare wegen door en rond de campus zijn van het rookverbod uitgezonderd.
Meer informatie hierover kunt u ook vinden op www.ru.nl/rookvrij