Home » Wat lijden in de kunst ons over God en onszelf kan leren – recensies boek Pijnlijk Mooi

Wat lijden in de kunst ons over God en onszelf kan leren – recensies boek Pijnlijk Mooi

De bundel ‘Pijnlijk mooi’ is geschreven door een reeks auteurs. Samensteller Anne Marijke Spijkerboer is theoloog en bijzonder hoogleraar religie en kunst aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast bevat het boek bijdragen van Anne-Marie Bos, Inigo Bocken, Sander Vloebergs, Marcel Poorthuis, Frank Bosman, Oane Reitsma, Wessel Stoker en Kick Bras. Filosoof Marc De Kesel is ook één van de samenstellers.

Of het nu het ‘Erbarme Dich’ uit de Matthäus-Passion van Bach is, of het werk van de dichter Comte de Lautréamont: op een fascinerende manier legt veel westerse kunst een relatie tussen schoonheid en lijden. Een aantal bijdragen aan deze bundel richt zich op expliciet christelijke lijdenskunst. Zo laat Frank Bosman zien hoe Christus’ lijden in films wordt afgebeeld. Anne-Marie Bos verhaalt hoe Titus Brandsma in Dokkum een kruisweg liet maken, en relateert dat aan hoe deze ook in zijn eigen leven (hij stierf in Dachau) moed putte uit ‘het lijdende gelaat van Christus’. Inigo Bocken laat zien hoe de twintigste-eeuwse Duitse performancekunstenaar Joseph Beuys zich liet inspireren door de typisch Ignatiaanse zoektocht naar God, juist in pijn en lijden.
> Lees de recensie van ‘Pijnlijk Mooi’ in de Trouw van 3 april j.l.
> Lees de recensie van ‘Pijnlijk Mooi’ op 8weekly.nl