Back to Top

Over ons

Mission statement: de academische studie van de spiritualiteit in het licht van de joodse en christelijke traditie in verleden en heden, ten dienste van Kerk en samenleving door middel van publicaties, onderwijs en vorming.

Het Titus Brandsma Instituut is in 1968 opgericht als een vorm van samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Nederlandse Karmelprovincie ter nagedachtenis aan prof. dr. Titus Brandsma (1881-1942), karmeliet. Het is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat, overeenkomstig de aard van spiritualiteit, wetenschappelijk en toegepast onderzoek verenigt. Het heeft daarom een dubbele doelstelling:

  • de wetenschappelijke bestudering van de grondslagen, de geschiedenis en de thematiek van de historische en hedendaagse vormen van spiritualiteit, binnen het kader van de joods-christelijke traditie, mede ten behoeve van
  • de toepassing van de resultaten en inzichten gewonnen in het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van geestelijke begeleiding, actualiserende interpretaties, geleefde spiritualiteit, dienstverlening t.a.v. maatschappelijke en kerkelijke en religieuze organisaties.

Opdat het wetenschappelijk onderzoek van spiritualiteit, zoals het Titus Brandsma Instituut dat voorstaat, goed functioneert, is de wisselwerking tussen beide delen van de doelstelling van wezenlijk belang, en wordt de eigenheid van beide gerespecteerd.

Het Titus Brandsma Instituut, een zelfstandige stichting met een privaatrechtelijke status, is als para-universitair instituut ingebed in de structuren van de Universiteit, die garant staat voor de infrastructuur van het instituut en het gebruik van de universitaire voorzieningen. De Karmelorde staat garant voor tenminste drie medewerkers. Verder is het instituut afhankelijk van sponsors, met name van de kant van katholieke organisaties. Met het oog op onderwijs en onderzoek in de spiritualiteit heeft het instituut een samenwerkingsovereenkomst met de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.