Back to Top

Publicaties

Publicaties

 

De geleefde spiritualiteit omvat een uitgestrekt en veelvormig ervaringsgebied. Niet alleen de bekende scholen van spiritualiteit, maar ook de minder uitgesproken vormen van primordiale spiritualiteit vallen hieronder. Nog gezwegen van de vele tegendraadse figuren.

Onderzoek is nodig om onder de oppervlakte van dit veelvormig verschijnsel de dynamiek van het godmenselijk betrekkingsgebeuren te ontdekken en te beschrijven.

In publicaties wordt dit spiritualiteitsonderzoek toegankelijk gemaakt en ter discussie gesteld. De uitgaven waaraan het Titus Brandsma Instituut (mee)werkt betreffen niet alleen het verleden, maar ook het heden.

  • Studies die het verleden toegankelijk maken, zijn onder meer tekstuitgaven, vertalingen, commentaren, vormbeschrijvingen, toeëigeningsmodellen en -processen en dergelijke.
  • Studies uit het heden betreffen hedendaagse inzichten en ervaringen op het gebied van de spiritualiteit.

Het Titus Brandsma Instituut is op verschillende manieren bij deze uitgaven betrokken.

  • Als (mede)uitgever en direct verantwoordelijke.
  • Als redactie van een serie.
  • Door zitting te nemen in de redactie van een tijdschrift.

> Boeken      > Lezingen